Аудио книгите качени на този сайт са записани в студио на ССБ или със синтетичен говор и са за ползване от слепи потребители.

Сайтът разполага с 887 произведения в 509 категории.
 
Търсене за: ГСвР‚СС™ЖвР ‚в„СС›ГвР ‚ВВВ¦
0 намерени автора
0 намерени произведения
Автори
Произведения