Аудио книгите качени на този сайт са записани в студио на ССБ или със синтетичен говор и са за ползване от слепи потребители.

Сайтът разполага с 887 произведения в 509 категории.
 
Търсене за: ГСвР‚СС™ЖвР ‚в„СС›ГСвР‚СС™ВСвР‚в„ўГвР ‚Св„ўВВВВВ ГСвР‚СС™ВСС›ГСС›вР В ВВ в%D
0 намерени автора
0 намерени произведения
Автори
Произведения