Аудио книгите качени на този сайт са записани в студио на ССБ или със синтетичен говор и са за ползване от слепи потребители.

Сайтът разполага с 887 произведения в 509 категории.
 
Търсене за: ГСвР‚СС™ГСС›ввР ‚Св„ўВВВВ¬ВСС›ГСвР‚СС™ГвР ‚Св„ўВВВВВ ГСвР‚СС™ГвР ‚Св„ўВ%D
0 намерени автора
0 намерени произведения
Автори
Произведения