Аудио книгите качени на този сайт са записани в студио на ССБ или със синтетичен говор и са за ползване от слепи потребители.

Сайтът разполага с 887 произведения в 509 категории.
 
Каталог
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Ричард марчинко и Джон Вайсман - Свирепия9 - Вариант Ричард марчинко и Джон Вайсман - Свирепия9 - Вариант "Делта"
   Автор: Ричард Марчинко и Джон Вайсман
   Bytes: 252853 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 474
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Ричард Марчинко - Свирепият 10 - Истинският екип Ричард Марчинко - Свирепият 10 - Истинският екип
   Автор: Ричард Марчинко и Джон Вайсман
   Bytes: 135415 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 456
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Ричард Марчинко и Джон Вайсман - Свирепия11 - Взвод Ричард Марчинко и Джон Вайсман - Свирепия11 - Взвод "Ехо"
   Автор: Ричард Марчинко и Джон Вайсман
   Bytes: 248331 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 457
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Ричард Марчинко и Джон Вайсман - Свирепият12 - Отряд Ричард Марчинко и Джон Вайсман - Свирепият12 - Отряд "Браво"
   Автор: Ричард Марчинко и Джон Вайсман
   Bytes: 224957 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 495
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Ричард Марчинко - Свирепият 13 - Жестоки мерки Ричард Марчинко - Свирепият 13 - Жестоки мерки
   Автор: Ричард Марчинко и Джон Вайсман
   Bytes: 174548 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 510
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Ричард Марчинко и Джим де Фелис - Свирепият14 - Отмъщение Ричард Марчинко и Джим де Фелис - Свирепият14 - Отмъщение
   Автор: Ричард Марчинко и Джон Вайсман
   Bytes: 227975 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 482
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Ричард Марчинко и Джим де Фелис - Свирепият15 - Свещен терор Ричард Марчинко и Джим де Фелис - Свирепият15 - Свещен терор
   Автор: Ричард Марчинко и Джон Вайсман
   Bytes: 225375 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 488
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Железният светилник Железният светилник
   Автор: Димитър Талев
   Bytes: 278584 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 685
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Преспанските камбани - част II от четирилогията Преспанските камбани - част II от четирилогията
   Автор: Димитър Талев
   Bytes: 493998 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 231
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Илинден - част III от четирилогията Илинден - част III от четирилогията
   Автор: Димитър Талев
   Bytes: 612948 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 228
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Гласовете ви чувам - част IV от четирилогията Гласовете ви чувам - част IV от четирилогията
   Автор: Димитър Талев
   Bytes: 365016 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 202
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Поручик Бенц Поручик Бенц
   Автор: Димитър Димов
   Bytes: 173822 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 186
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Осъдени души Осъдени души
   Автор: Димитър Димов
   Bytes: 233011 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 251
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Време разделно - Прочети тази книга непременно! Време разделно - Прочети тази книга непременно!
   Автор: Антон Дончев
   Bytes: 299288 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 243
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Нощем с белите коне Нощем с белите коне
   Автор: Павел Вежинов
   Bytes: 301802 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 178
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Жената на баща ми Жената на баща ми
   Автор: Елена Огнянова
   Bytes: 189215 | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 1103
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Николай Орешаров - Банката (Баланс), Книгата е предоставена от автора специално за Николай Орешаров - Банката (Баланс), Книгата е предоставена от автора специално за
   Автор: Елена Огнянова
   Bytes: | Добавена на: 11.10.2009 | Свалена: 104
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Генерал-лейтенант Иван Колев - Епопея на един живот Генерал-лейтенант Иван Колев - Епопея на един живот
   Автор: Георги Казанджиев
   Bytes: 78064 | Добавена на: 10.10.2009 | Свалена: 131
Вид: Текстова Книга Свали Книгата: Генерал от пехотата Пантелей Киселов - Епопея на един живот Генерал от пехотата Пантелей Киселов - Епопея на един живот
   Автор: Георги Казанджиев
   Bytes: 86069 | Добавена на: 10.10.2009 | Свалена: 82