Аудио книгите качени на този сайт са записани в студио на ССБ или със синтетичен говор и са за ползване от слепи потребители.

Сайтът разполага с 886 произведения в 508 категории.
 

Произведения от Евгении Тарле:

Евгений Тарле - Наполеон Свали Книгата: Евгений Тарле - Наполеон Евгений Тарле - Наполеон
Bytes: 326243 | Свалена: 267 пъти